TR / EN

HİZMETLERİMİZ

RUH SAĞLIĞI RAPORU

ruh sağlığı raporu

Bir çok önemli davada, gerek sanığın gerekse de mağdur veya şikayetçinin, ruh sağlığının yerinde olup olmadığı veya işlendiği iddia edilen suç nedeniyle ruh sağlıklarının bozulup bozulmadığı, suç tarihinde mağdur veya sanıkta bir psikolojik bozukluk olup olmadığı, mağdurun ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı, mağdur veya şikayetçinin suçun hukuki sonuçlarını anlayabilecek kapasitede olup olmadığı, önem arz etmektedir. 

Bu yönde alınan raporlarda gerçekleşen çelişki veya dosyayı iyi incelememe nedeniyle meydana gelen hukuki hatalar, azımsanmayacak kadar çoktur. 

İşte tam da bu nedenle Yüksekkaya Law Office olarak, profesyonel iş birliği yaptığımız, konusunda uzman ve aynı zamanda araştırılacak konunun "hukuki bilgisine" de sahip psikologlardan, ruh sağlığı inceleme raporu alınmaktadır. Aynı zamanda "psikolojik rapor" olarak da lanse edilen bu raporlar sayesinde, mahkeme yahut da savcılık tarafından alınan raporlardaki eksiklikler, çelişkiler veya inceleme yanlışları ortaya konularak, daha doğru bir hüküm verilmesi için adımlar atılmaktadır. 

Her zaman amacımız "Adaletin Tecellisi"dir. Adalet, uzmanlardan alınan bu tip raporlarda yer alan eksik incelemeler veya yanlış sonuçlar nedeniyle, sekteye uğramaktadır. Biz bu yanlışlığa izin vermemek adına, doğru ve güvenilir, yargılama ile ilgili konularda ufuk açıcı ruhsal durum araştırma raporu alma konusunda aracılık hizmeti vermekteyiz. 

Diğer Hizmetlerimiz

VIP HİZMET

KUSUR TESPİTİ

İMZA İNCELEMESİ

DOSYA İNCELEME

KEŞİF

SORGU HİZMETİ

STRATEJİ VE TAKTİK

HUKUKİ İSTİHBARAT

DELİL ARAŞTIRMASI