TR / EN

HİZMETLERİMİZ

DELİL ARAŞTIRMASI

Ceza Avukatı Delil Araştırma

Tüm ceza soruşturmaları ve yargılamalarının temelinde yatan kural şudur: Fail ile suç sayılan fiil arasında nedensellik bağı.

Yani, yürürülükteki kanun tarafından (ki kanun dışında hiçbir düzenleme ile suç düzenlenemez) suç sayılan bir fiilin, fail tarafından yapıldığının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Fail genellikle, ya mevcut fiilinin suç sayılan fiil ile uyarlılık göstermediğini ya fiili kendisinin tarafından işlenmediğini ya da hafifletici hatta cezayı ortadan kaldırıcı nedenler bulunduğunu ileri sürer. 

Örneğin bir cinayet zanlısı genellikle; ya öldürmek için hareket etmediğini ya maktulü öldürenin kendisi olmadığını ya da eğer fiilini gerçekleştirmeseydi maktul tarafından kendisinin öldürüleceğini (nefsi müdafaa/meşru savunma) ileri sürer. 

İşte, failin savunmasını inandırıcı kılacak olan, DELİLDİR.

Ceza avukatı, sadece Cumhuriyet Savcılının yahut da kolluk kuvvetlerinin (polis, asker vs.) yaptığı delil araştırmasıyla bağımlı kalmamalı, kendisi de delil araştırma yoluna gitmelidir. Aksi takdirde savunma, başkalarının etki alanı içerisinde kalır ki, bu durumda "Etkin Savunma"dan söz edebilmek mümkün değildir. 

Bu nedenle ceza avukatı tarafından yapılması gereken, Müvekkili tarafından ileri sürülen delillerin ortaya çıkarılmasını sağlamak ve daha da önemlisi, o ana kadar delil olarak değerlendirilmesi gerekip de gözden kaçan bir husus olup olmadığını tespit etmektir. 

Araştırılmasını istediğiniz deliller için, bizimle iletişime geçin...

Diğer Hizmetlerimiz

VIP HİZMET

KUSUR TESPİTİ

RUH SAĞLIĞI RAPORU

İMZA İNCELEMESİ

DOSYA İNCELEME

KEŞİF

SORGU HİZMETİ

STRATEJİ VE TAKTİK

HUKUKİ İSTİHBARAT