TR / EN

YAYINLAR

Anasayfa   -   Yayınlar   -   İDDİANAME NEDİR?

İDDİANAME NEDİR?

17 Mayıs 2018

Her ceza davasının olmazsa olmazı: İDDİANAME!

Her ceza davası, bir iddinameye dayanır. Peki, nedir bu iddianame? Neleri kapsar?

 

Bir şikayet, bir suç ihbarı yahut da bir suç tespiti söz konusu olduğu an, Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir soruşturma açılır. Açılan bu soruşturma kapsamında, bir çok araştırmalar yapılır. Yapılan bu araştırmalar neticesinde Cumhuriyet Savcılığı eğer bir suçun varlığı konusunda "yeterli şüphe" olduğu kanaatine varırsa, bir "İDDİANAME" düzenler. Düzenlenen bu iddianame, ilgili ceza mahkemesine hitaben yazılır ve tüm soruşturma dosyası ile birlikte ceza mahkemesine gönderilir. Ceza mahkemesi iddianameyi inceler ve kabul ederse, ceza davası açılır.

 

İddianamede; suç, suç tarihi, şüpheliler, mağdurlar, şikayetçiler, suçtan zarar görenler, suça konu olayın örgüsü ve yargılama sonucunda istenen talepler gibi bilgiler yazar. Kısacası, soruşturma dosyasının bir özetidir. 

 

İddianame, önemli bir hukuki metindir. Mahkeme, iddianamede belirtilen "suç" ve "talepler" ile bağlı değildir ancak iddianamede belirtilen "olayda suç olduğu belirtilen fiiler" ile bağlıdır. Başka bir ifade ile, iddianamede belirtilen olay üzerine yapılan bir soruşturma söz konusudur ve mahkeme iddianamede belirtilen olayda gerçekleştiği belirtilen ve iddianameye konu edinen fiil ve/veya fiillerin bir suç oluşturup oluşturmadığı konusunda yargılama yapar. 

 

Örneğin, A'nın B'yi ağır yaralaması nedeniyle yürütülen soruşturmada A aleyhine "adam öldürmeye teşebbüs" ithamı ile iddianame düzenlenip, dava açıldığında; ceza mahkemesi olayın "adam öldürmeye teşebbüs" değil "yaralama" olduğuna kanaat getirerek bu yönde karar verebilir. Ayrıca, olayda B, A'ya küfür etmiş ise ve bu yargılamada tespit edilir ise, mahkeme "hakaret" nedeniyle hiçbir karar veremeyecektir. Hakaret için ayrı bir iddianame düzenlenmesi gerekir. Bu yazı 18432 kere okundu.

Diğer Yayınlar

5549 S.K. ve HESABA BLOKE

24 Temmuz 2018

KAST NEDİR?

05 Haziran 2018

ORGANİZE SUÇLULUK

26 Mayıs 2018

UYUŞTURUCU TİCARETİ

25 Mayıs 2018

ADAM ÖLDÜRME SUÇU

12 Mayıs 2018

EMNİYET İŞLEMLERİ

05 Mayıs 2018

SUÇ YOLU

04 Mayıs 2018